Temat 12g - monetaryzm

Monety umożliwią wprowadzenie wspólnego mianownika (punktu odniesienia) przy wymianie towarów i usług, ich kupowaniu a także przy świadczeniu usług (pracy). Trzeba będzie opracować cennik podstawowych opłat, zobowiązań, świadczeń, towarów i usług. Inne, poza cennikiem , będą wolne i będą podlegały jedynie ustaleniom pomiędzy stronami.