Temat 12e - prawo i sądownictwo

Obowiązujący w Forcie kodeks postępowania (karny i cywilny) powinien być minimalistyczny. Posiedzenia Izby Karnej i Izby Cywilnej jednodniowe, tylko raz w miesiącu. Z obsady jedynie protokolant i sędzia. Ew. zamiast sędziego można stworzyć Ławę Sędziowską z mieszkańców Fortu z krótką np. 3 miesięczną kadencją tak, aby wymusić częstą rotację.

Ze względów na ogólną sytuację oraz zasadniczy wpływ jakości pożywienia na kondycję i perspektywy mieszkańców należałoby przemyśleć kwestię drakońskich kar za zasadnicze uchybienia w tej materii:

a. oszukiwanie na wadze żywności;
b. oszukiwanie na jakości żywności;
b. wprowadzenie do obrotu i sprzedaż człeczyzny.