Temat 12d - bezpieczeństwo i porządek

Kwestie związane z bezpieczeństwem i porządkiem są dość rozległe. Obejmują i bezpieczeństwo zewnętrzne (siły zbrojne, wywiad i kontrwywiad) i utrzymanie codziennego porządku wewnątrz Fortu i w jego okolicy. To też kontrola ruchów ludności zewnętrznej, kwestie osiedlania jak też i ochrony ekip od pozyskiwania zaopatrzenia.