Temat 12b - pomoc medyczna

Podstawowa pomoc medyczna będzie realizowana za pomocą dwóch placówek - szpitala w Forcie i ambulatorium zlokalizowanego na terenie podgrodzia.
Pomoc medyczna dla Grup A i B będzie bezpłatna, dla grupy C za odpłatnością.

Możliwa też będzie działalność punktów paramedycznych (kręgarze, bioenergoterapeuci, zielarze, akuszerki) z usługami odpłatnymi.