Temat 12a - kwestie administracyjne

Jak już wspomniano, w działalności quasi administracyjnej będziemy starali ograniczać się do mieszkańców z Grup A, B i C.

Będą to m.inn. takie sprawy jak:
a. legalizacja pobytu;
b. poświadczenie przekazania mienia i praw;
c. poświadczenie zaciągnięcia zobowiązania;
d. kwestie związków międzyludzkich, narodzin i zgonów;
e. także pobieranie opłat na rzecz Fortu;
f. egzekucja prawa i porządku.