Temat 12 - kwestie lokalne

tematy omówione w tym dziale:


W dziale tym poruszymy kwestie związane z relacjami Fortu z lokalną społecznością, przede wszystkim tą znajdującą się pod kuratelą Fortu. Jako że postrzegamy pad systemu jako zjawisko ograniczone czasowo to nie planujemy odtwarzania funkcjonalności takich struktur jak lokalna administracja (gminna czy powiatowa). Ani nie będziemy mieli na to chęci ani zasobów. Mieszkańcom spoza Fortu nie pozostanie zapewne inna droga jak rozwiązywanie wszystkich spornych kwestii na drodze polubownej czy też "nie rób drugiemu co tobie niemiłe". Lub też każdym innym sposobem ....