Temat 10a - ambulatorium

Ambulatorium umożliwi dostęp do pomocy medycznej:

1. osobom nie wymagającym opieki szpitalnej;
2. nieodpłatnie, załodze Fortu (Grupa A, Grupa B);
3. odpłatnie, osobom spoza Fortu (Grupa C, Grupa D).

Usługi:
a. ogólne / podstawowe lekarskie i pielęgniarskie;
b. stomatologiczne;
c. ginekologiczne i prowadzenia ciąży;
d. okulistyczne;
e. ortopedyczne / chirurgiczne w ograniczonym zakresie.

Ambulatorium powinno posiadać wewnętrzną aptekę zasilaną z głównej apteki Fortu.