Temat 7 - woda

Wykorzystanie wody może mieć kilka, znaczących, aspektów:

a. konsumpcja, hodowla, uprawy / woda pitna;
b. kwestie techniczne / sanitariaty;
c. kwestie techniczne / ppoż;
d. kwestie techniczne / utrzymanie czystości i porządku.

Poza stałym dostępem do wody (rzeka, studnia) możemy mieć dostęp okresowy (opady) dlatego dobrze byłoby zadbać o filtrację i magazynowanie.