Temat 4c - produkcja własna zewnętrzna

Hodowla własna (zewnętrzna) to wszelka hodowla znajdująca się po zewnętrznej stronie głównych murów a zarządzana pośrednio lub bezpośrednio przez Fort. Czyli ta, która stanowi zasilenie magazynów żywnościowych w Forcie.

1. w zależności od naszych potencjalnych potrzeb i możliwości dobrze by było przemyśleć:
a. kwestię hodowli na potrzeby własne hodujących;
b. kwestię hodowli rozproszonej.