Temat 4b - produkcja własna wewnętrzna

Hodowla własna (wewnętrzna) to wszelka hodowla znajdująca się po wewnętrznej stronie głównych murów. Czyli ta do której będziemy mieli stały dostęp nawet w czasie ew. oblężenia. Jest to, generalnie, hodowla w mniejszym stopniu nastawiona na bieżącą konsumpcję a bardziej na odtwarzanie i utrzymanie potencjału produkcji hodowlanej w innych rejonach naszych hodowli. Oczywiście, w czasie oblężenia hodowla ta zasili bezpośrednio spożycie ale musimy pamiętać aby pozostawić nienaruszalną rezerwę w celu zaktywizowania hodowli po ustaniu stanu oblężenia.

1. w zależności od naszych potencjalnych potrzeb i możliwości dobrze by było przemyśleć:
a. kwestię upraw na paszę i nasiona;
b. kwestię pozyskiwania i przechowywania nasienia do inseminacji;
c. kwestię hodowli rozproszonej.


Wartościowe informacje

1. dla zwierząt
zioła niezbędne w kurniku