Temat 3c - produkcja własna zewnętrzna

Produkcja własna (zewnętrzna) żywności to wszelkie uprawy znajdujące się po zewnętrznej stronie głównych murów a zarządzane pośrednio lub bezpośrednio przez Fort. Czyli te, które stanowią zasilenie magazynów żywnościowych w Forcie.

1. w zależności od naszych potencjalnych potrzeb i możliwości dobrze by było przemyśleć:
a. kwestię upraw na potrzeby własne uprawiających;
b. kwestię sadów na przetwory.