Temat 2b - inne kwestie społeczne

Współżycie (nie tylko w ramach grupy społecznej) i współpraca ludzi zawsze związane były z różnymi kontrowersjami. Nie ma idealnej recepty na skuteczne przetrwanie. A wręcz przeciwnie, wiele elementów działa na niekorzyść w takiej sytuacji. Ważne jest aby nie bazować na ludziach "z łapanki". Muszą być to osoby świadome sytuacji, istniejących ograniczeń i wynikających konsekwencji. Celem nadrzędnym jest przetrwanie w stanie niepogorszonym, celem dodatkowym - rozwój i odbudowa.

1. w zależności od naszych potencjalnych potrzeb i możliwości dobrze by było przemyśleć:
a. sposób i warunki "skoszarowania" naszych ludzi (Grupy A i B);
b. dostępność do "własnego" areału, produkcja żywności na własne potrzeby;
c. opieka psychologiczna;
d. szkolnictwo dla dzieci i dorosłych;
e. biblioteka;
f. działalność kulturalna;
g. zasady utrzymania rygoru i odpowiedzialności;
h. kwestie zakładania rodzin i prokreacji;
i. struktura społeczna w kontekście realizowania zadań Fortu.