Temat 2a - organizacja społeczna


Perspektywicznie poszukujemy osób zainteresowanych w przyszłości miejscem w takim obiekcie jak Fort dla siebie i swoich bliskich. Z rozdziałem na dwie grupy - jedną będącą kręgosłupem przetrwania i drugą, finansującą przedsięwzięcie. Bo koszty organizacji, budowy i dostosowania obiektu do utrzymania i zapewnienia bezpieczeństwa dla grupy ludzi w czasach falloutowych są jednak znaczne i byle piwniczka z konserwami i dwururka tematu skutecznie nie załatwią.

Oczekiwania dla kandydatów do pierwszej grupy (grupa A) - relatywnie dobra kondycja psycho-fizyczna i zdrowotna (dbanie o swój dobrostan do czasów falloutu), rozsądek, pogoda ducha, umiejętność działania w grupie i podporządkowania się, brak nałogów (picie, palenie, narkotyki, pisanie poezji :)) ). Obowiązkowo gotowość do opanowania przydatnych przyszłościowo multi umiejętności (osobiście i przez wszystkich członków rodziny) - katalog szeroko otwarty: ratownictwo medyczne, rolnictwo, biotechnologia, elektryka, elektronika, hydraulika, budowlanka, mechanika, mechanika pojazdowa, produkcja i konserwacja uzbrojenia, produkcja i konserwacja odzieży, produkcja żywności, obróbka żywności, sztuki walki itd. Mile widziani ludzie z przeszłością w wojsku, SP, służbie zdrowia. Wkład finansowy (raczej) nie jest oczekiwany.

Zaangażowanie osobiste w czasie budowy wedle chęci i umiejętności (dozór obiektów i prace fizyczne ale i nadzór wykonawców zewnętrznych). Co potem, przyszłość pokaże. Generalnie obiekt byłby do częściowego zasiedlenia (bo po co ma stać pusty i czekać na fallout) ale już w ramach zarządzającej nim struktury (organizacji). Przed osiedleniem należy wyprostować wszystkie wewnątrzrodzinne problemy, także wychowawcze. Gotowość do działania w ramach struktury i podporządkowania się muszą być wyrażone, werbalnie a nie domyślnie, przez każdego aplikującego i członków jego rodziny (ponad 15 lat) indywidualnie. Opuszczenie struktury nie będzie ograniczane (obowiązuje zasada jak w związku ludzi dorosłych - trzeba chcieć być razem a nie musieć). Uwaga: nie będą stosowane ani formy, ani metody ani sposoby podejmowania decyzji ogólnie określane jako "demokracja". Od momentu osiedlenia będą obowiązywały: hierarchia i prawo struktury, prawo stanu nadzwyczajnego i zarządzanie kryzysowe.

Wydaje się że temat można potraktować jako "inwestycję" dla swoich dzieci.. bo nie wiemy w jakich czasach przyjdzie im i nam żyć. Oczywiście trzeba go dogłębnie przemyśleć bo nie każdy rzeczywiście ma takie potrzeby albo byłby w stanie sprostać wymogom ich realizacji.

Oczekiwania ogólne, wspólne dla Grupy A i Grupy B

1. tematy do ogarnięcia w okresie "przed" przez każdego z członków Grupy w wieku powyżej 15 lat:
a. poprawny stan zdrowia;
b. poprawna (dla wieku) kondycja psycho-fizyczna;
c. umiejętność posługiwania się bronią palną;
d. umiejętność posługiwania się bronią białą;
e. umiejętność prowadzenia i obsługi pojazdów mechanicznych (samochody osobowe i półciężarowe);
f. minimum 2-3 różne specjalizacje zawodowe - jedna główna, druga dodatkowa minimum w zakresie podstaw; uzgodnione.