Temat 1h - inne


1. w zależności od naszych potencjalnych potrzeb i możliwości dobrze by było przemyśleć:
a. kwestię odpadków stałych i płynnych (składowanie, wywóz, wysypisko / zlewnia), ew. segregacja;
b. kwestie zabezpieczeń i ochrony ppoż. (ogień w budynkach);
c. kwestie ogrzewania pomieszczeń.

Co do ppoż. - dla podgrodzia i Grupy B wymóg piwnic i parteru w kamieniu (nie w cegle czy pustaku), łącznie z sufitem parteru. Dopiero 1 piętro i dach mogą być w drewnie. Łatwiej będzie odbudować po ew. pożarze. Fort tylko bloczki granitowe.

Co do ogrzewania, ciekawą opcją mogą być powietrzne i wodne kolektory słoneczne aczkolwiek chyba tylko na dachu i ew. południowej elewacji.