Temat 1g - drogi

Drogi ułatwiają komunikację. Drogi gruntowe można polepszyć utwardzając je grubą warstwą żwiru.

1. w zależności od naszych potencjalnych potrzeb i możliwości dobrze by było przemyśleć:
a. przebieg szlaków komunikacyjnych w bezpośredniej i dalszej bliskości Fortu;
b. uczynienie dróg jedynymi korytarzami transportowymi;
c. wbudowanie w strukturę dróg zapór umożliwiających ograniczenie i kontrolę ruchu.