Temat 1f - podgrodzie: usługi, handel

Z założenia osoby rekrutowane do Fortu (grupa A i grupa B) znajdą swoje miejsce w Forcie lub na terenach przy Forcie otoczonych murem.
Prawdopodobnie pojawią się też ludzie zwabieni instytucjonalną funkcją Fortu jak też szansą na zapewnienie przez niego bezpieczeństwa. Fort będzie też generował zapotrzebowanie na towary i usługi. Dla takich osiedleńców przeznaczone będzie podgrodzie, realizujące funkcje mieszkalne, handlowe i usługowe (karczmy, hostele, targowisko).

1. w zależności od naszych potencjalnych potrzeb i możliwości dobrze by było przemyśleć:
a. wielkość i lokalizację podgrodzia, na dziś i na jutro;
b. uzbrojenie terenu, doprowadzenie wody i odprowadzanie nieczystości;
c. rozplanowanie zabudowy mieszkalnej, handlowej, usługowej;
d. utrzymanie porządku;
e. utrzymanie bezpieczeństwa;
f. pobieranie opłat i świadczeń rzeczowych na rzecz Fortu;
e. kontrola populacji, wydawanie zezwoleń i licencji;
f. obowiązek obrony, szkolenia, przestępczość indywidualna i zorganizowana.