Temat 1e - hodowla: drób, bydło, ryby

Wyżywienie, poza wodą, to jeden z najważniejszych aspektów przeżycia. Poświęcimy mu osobny dział, tu jedynie sygnalnie w kontekście m.inn. terytorium.

1. w zależności od naszych potencjalnych potrzeb i możliwości dobrze by było przemyśleć:
a. areał pod uprawy na pasze, na dziś ale i na jutro;
c. rodzaje upraw wynikające z zapotrzebowania zwierząt na mikro i makroelementy;
d. zagospodarowanie odpadów pohodowlanych;
e. przeróbka tuszek, składowanie;
f. handel mięsem;
e. unasienianie;
f. służby weterynaryjne nadzorujące jakość hodowli i mięsa wprowadzanego do obrotu;
g. materiał hodowlany: kury, kaczki, gęsi, króliki, świnki morskie, owce, świnie, krowy (A1), konie, psy (obronne), ryby, raki;
h. budownictwo pod hodowle, standaryzacja ze względu na dobrostan zwierząt.