Tematy do przemyśleń

Ważna uwaga: generalnie, nasze przemyślenia dotyczą sytuacji kiedy do tematu podchodzimy z pewnym wyprzedzeniem, nie zaś "na ostatnią chwilę". Czyli mamy czas na przemyślenia, poszukiwania, gromadzenie funduszy, zakupy i przeprowadzenie prac w terenie. Jeśli podejdziesz do tematu dopiero "za 5 dwunasta" weź odpowiednią poprawkę na swoje możliwości, czas jaki ci pozostał i dostępność wyposażenia.

Temat 1 - Lokalizacja Fortu
Temat 1a - właściwości terenu
Temat 1b - budynki
Temat 1c - fortyfikacje i urządzenia fortyfikacyjne
Temat 1d - uprawy: własne, wewnętrzne, zewnętrzne
Temat 1e - hodowla: drób, bydło, ryby
Temat 1f - podgrodzie: usługi, handel
Temat 1g - drogi
Temat 1h - inne

Temat 2 - Ludzie
Temat 2a - organizacja społeczna
Temat 2b - inne kwestie społeczne
Temat 2c - poszukiwane specjalizacje
Temat 2d - poszukiwani specjaliści
Temat 2e - system pracy i płacy

Temat 3 - żywność uprawy
Temat 3a - zapasy
Temat 3b - produkcja własna wewnętrzna
Temat 3c - produkcja własna zewnętrzna
Temat 3d - produkcja obca
Temat 3e - żywność "porzucona"
Temat 3f - składowanie i przechowywanie
Temat 3g - służby nadzoru
Temat 3h - inne

Temat 4 - żywność hodowla
Temat 4a - zapasy
Temat 4b - produkcja własna wewnętrzna
Temat 4c - produkcja własna zewnętrzna
Temat 4d - produkcja obca
Temat 4e - żywność "porzucona"
Temat 4f - składowanie i przechowywanie
Temat 4g - służby nadzoru

Temat 5 - energia
Temat 5a - woda
Temat 5b - wiatr
Temat 5c - słońce
Temat 5d - rośliny
Temat 5e - ludzie i zwierzęta
Temat 5f - inne

Temat 6 - paliwa

Temat 7 - woda

Temat 8 - transport
Temat 8a - hybryda w dieslu (i benzynie)
Temat 8b - gaz generatorowy i benzyniak

Temat 9 - uzbrojenie

Temat 10 - pomoc medyczna
Temat 10a - ambulatorium
Temat 10b - szpital
Temat 10c - apteka, leki i zioła
Temat 10d - leki
Temat 10e - zioła

Temat 11 - zapasy

Temat 12 - kwestie lokalne
Temat 12a - kwestie administracyjne
Temat 12b - pomoc medyczna
Temat 12c - szkolnictwo
Temat 12d - bezpieczeństwo i porządek
Temat 12e - prawo i sądownictwo
Temat 12f - handel
Temat 12g - monetaryzm

Temat 13 - kwestie osobiste

Temat 14 - w drodze czyli optymalny ekwipunek na trasę do Fortu